Hanna Sarkkinen

Kaikki blogit puheenaiheesta Korkeakoulupolitiikka

Savonlinnasta pois - yliopistojen autonomia aikanamme

Itä-Suomen yliopiston (UEF) hallitus teki eilen kokouksessaan yksimielisen päätöksen, että Savonlinnan kampus lakkaa olemasta parin vuoden päästä. On täysin selvää ja ymmärrettävää, että suomalaisesta sivistyksestä huolestuneet sekä savonlinnalaiset nousevat takajaloilleen päätöksen myötä. Ollaanpa kuitenkin rehellisiä.

Mihin olet nyt menossa kokoomus?

Jyväskylän kokoomusopiskelijoiden varapuheenjohtaja Niilo Nissinen väittää mielipidekirjoituksessaan (KSML 12.3.) että: “Opiskelijat eivät ole huono-osaisia”.

Nykyiseen opintorahapainotteiseen malliin siirryttiin vuonna 1992. Opintorahaa ei sidottu muiden tukien tapaan indeksiin, ja sen ostovoima laski vuodesta 1994 vuoteen 2009 mentäessä 23 prosenttia. Samassa ajassa opintorahan suhde yleiseen ansiotasoon nähden heikkeni 35,1 prosenttia.

Suomella ei ole varaa hukata korkeasti koulutettujen osaamista

Suomessa on viimeajat keskusteltu tohtorityöttömyydestä ja laajemmin koulutuksen merkityksestä. Maan hallituksen massiiviset koulutusleikkaukset ajavat lähivuosina tiedemaailman ahtaalle. Helsingin Sanomat kertoi (HS 21.2 URA) tohtoroiden aktiivisuudesta hakea töitä yliopistomaailman ulkopuolelta. Tätä liikehdintää on tervehdittävä iloilla, vaikka se on merkki myös yliopistojen yhä pahevasta ahdingosta. 

Kokoomus keulii kaksilla rattailla

 

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa vaatii Uuden Suomen blogikirjoituksessa hallitukselta nyt metropolipolitiikkaa ja koulutussäästöjen siirtoa pääkaupunkiseudun korkeakouluilta pois.

On mustavalkoista väittää, että vain pääkaupunkiseutu menestyy, kasvaa ja tuottaa. Kyllä, sieltä löytyy koulutettua väestöä, valtion työpaikat ja vahvat osaamiskeskittymät, mutta myös maakunnista tulee Suomen kasvu ja tulevaisuus.

Onko maallamme malttia sivistyä?

Suomessa on viimekuukausina keskusteltu aktiivisesti koulutuksen merkityksestä kansakunnan tulevaisuudelle. Koulutukseen ja tutkimukseen kohdistettavista leikkauksista on kantanut huolta poliittisten vaikuttajien ohella myös esimerkiksi Elinkeinoelämän Keskusliitto.

Opetusministeri(ö)n myllykirje

Opetusministeri(ö)n myllykirje

Ennen kuin luin opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen (27.10. päivätyn) kirjeen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen johdolle, päätin lukea tutkimus- ja innovaationeuvoston raportin. Oletin, että Sannin myllykirje on yhteneväinen neuvoston linjauksien kanssa. Kuis kävi?

Koulutus markkinaehtoiseksi

Suomalainen koulutusjärjestelmä on jo pitkään perustunut koulutus- ja kulttuuriministeriön ylhäältä tulleisiin linjauksiin. Se mahdollisti saavuttamaan tasaisen osaamisen koko kansalle sosiaalisesta asemasta riippumatta. Tämä ei riitä kuitenkaan varmistamaan riittävää osaamista suomalaisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi riittävällä tasolla tulevaisuudessa. Kaikki olemme saaneet huomata työttömyyden ja taloudellisten haasteiden kasaantumista viime vuosina.

Korkeakoulupolitiikan linja Suomessa

 

Suomen korkeakoulujärjestelmä tarvitsee selkeämmän linjan

 

Alan vaihtaminen vaikeutuu entisestään

Eduskunta päätti tänään 10.3., ettei toiseen samantasoiseen tutkintoon myönnetä enää opintotukea. Tämä vaikeuttaa entisestään alan vaihtamista ja kouluttautumista itselle ja yhteiskunnalle sopivalle alalle.

Onko apurahatutkijoille sijaa yliopistoilla?

Suomen yliopistoissa tehtävästä tutkimuksesta merkittävä osa tehdään eri säätiöiden myöntämien apurahojen avulla. Apurahatutkijoiden asemaan tuli vuoden 2009 alusta tärkeä parannus eläketurvan myötä. Korjattavaa kuitenkin on edelleen työttömyysturvan ja terveydenhuollon osalta. Apurahatutkijoiden asema osana tiedeyhteisöä on viime viikkoina herättänyt keskustelua Helsingin yliopistolla apurahatutkijoiden tilavuokrien korostusten johdosta.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä