Hanna Sarkkinen

Hallintarekisteri ratkaistaan nyt

Hallintarekisterilain käsittely on ollut outo näytelmä. Viimeiset vauhdikkaat käänteet nähtiin viime viikolla, kun asia vedettiin yllättäen pois eduskunnan asialistalta hallituspuolueiden riitauduttua. Yhtä yllättäen asia jälleen palasi eduskunnan päiväjärjestykseen, mutta iltahämäriin keskelle sote-uudistuksesta käytyä monituntista keskustelua. Opposition äänin asian käsittely päätettiin keskeyttää ja siirtää käsiteltäväksi päiväsaikaan. Keskustelua asiasta jatketaan tiistaina 16.5. ja keskiviikkona 17.5. on tarkoitus äänestää lain hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Jään jännityksellä odottamaan, eteneekö asia tällä kertaa äänestykseen saakka.

Tässä lakiesityksessä ei sallita suomalaisten hallintarekisteröidä omistuksiaan Suomessa, mutta se sallitaan ulkomaiden kautta. Suomessa on tähän asti ollut käytössä osakkeiden suora omistus. Suomalaisyhtiöiden osakkeet on laskettu liikkeelle suomalaisessa arvopaperikeskuksessa, jossa suomalaiset ovat omistaneet arvopapereita omilla nimillään suoran omistuksen mallilla ja yleisöjulkisesti. Omistusten hallintarekisteröinti tarkoittaa sitä, että todellisen omistajan ja edunsaajan sijaan arvopaperin omistajaksi kirjataan välimies eli tilinhoitaja, käytännössä esimerkiksi pankki. Omistusten hallintarekisteröinti aiheuttaa ongelmia, sillä niiden avulla voidaan luoda pitkiäkin omistusketjuja, joissa arvopaperin todellinen omistaja ja edunsaaja hukkuu. Hallintarekisteröinti helpottaa veronkiertoa, talousrikollisuutta ja korruptiota.

Hallintarekisterit ja omistusten piilottaminen ovat terveen ja toimivan talouden este. Verottaja ei saa asiaan kuuluvia verotuloja, markkinat eivät toimi kunnolla, kun tieto ei ole saatavilla, salaisuus mahdollistaa talousrikollisuuden, päättäjien kytkyt voidaan piilottaa ja vapaalla medialla ei ole pääsyä omistajatietoihin. Suomen ja EU:n tulisi edetä kohti omistusten kokonaisvaltaista avoimuutta, ja hallintarekisterit vievät meitä päinvastaiseen suuntaan.

 

Perussuomalaisten takki kääntyi

Perussuomalaisten irtautuessa hallituksen sovusta toivoin, että hallitus olisi lopulta ottanut järjen käteen ja hallintarekisteri nyt vihdoin haudattaisiin. Näin ei valitettavasti käynyt, vaan hyväksyttävänä on sama lakiesitys kuin vuosi sitten. Mitään muutoksia hallintarekisteröinnin osalta ei ole tullut. Ainoa asia joka käsittelyn kuluessa on muuttunut, on perussuomalaisten kanta lakiesitykseen. Aiemmin Perussuomalaisten vastustivat lain hyväksymistä tällaisenaan, mutta nyt se yhtäkkiä kelpaakin.

Perussuomalaisten vastarinta pehmitettiin lausumalla korotetusta ennakonpidätyksestä tunnistamattomaksi jääville suomalaisomistuksille. Tämä kiireessä muotoiltu uusi lausuma ei riitä ratkaisemaan lakiesityksen ongelmia. Uuden lausuman 50 prosentin korotettu osinkotulojen ennakonpidätys hallintarekisteröidyille omistuksille luo kannustimen omistusten ilmoittamiseen, tosin sen oikea kohdentaminen on riittävien tietojen puuttuessa vaikeaa.

Jos hallintarekisteröidyn omistusjärjestelyn päämotiivi on omistusten piilottaminen, ei tällainen verokannustin toimi. Se ei takaa yleisöjulkisuutta tai auta talousrikollisuuden torjuntaa. Verotulojen menetys on vain yksi hallintarekisteröinnin ongelmista. Omistusten piilottaminen aiheuttaa myös muita ongelmia ja mahdollistaa rikollisuutta, korruptiota ja sisäpiirijärjestelyitä. Näitä ongelmia ei tällä lausumalla ratkaista.

Ennakonpidätystä on myös vaikea periä, jos varoja kotiutetaan hallintarekistereiden kautta pankkitileille, jotka sijaitsevat veroparatiiseissa tai vaikkapa Yhdysvalloissa. Muutoinkin lisäveron kiertäminen lienee mahdollista. Pitkän omistusketjun takaa ei välttämättä tiedetä, että taustalla on suomalainen omistaja, jolloin 50 prosentin ennakonpidätystäkään ei osata periä oikein kohdistetusti. Ennakonpidätys ei myöskään koske myyntivoittoja.

 

Miksi hurskaita toiveita ei kirjoitettu lakipykäliin?

Lausumissa esitetään hallitukselle toiveita siitä, että se aloittaa jatkovalmistelun ulkomailla hallintarekisteröinnin sallimisen synnyttämien porsaanreikien tukkimiseksi. Lakiesitys makasi talousvaliokunnassa yli vuoden, kun hallituspuolueet eivät päässeet yksimielisyyteen asiasta. Vuoden odotuksen aikana olisi eduskuntaan voitu tuoda lausumien edellyttämät täydentävät lakimuutokset, joilla veronkierron ja talousrikollisuuden mahdollistavia porsaanreikiä olisi tukittu. Silloin olisimme voineet arvioida kokonaisuutta harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan sekä yleisöjulkisuuden ja avoimuuden näkökulmasta.

Koska hallitus ei näin tehnyt, joudumme me oppositiossa esittämään lain hylkäämistä ja uudelleenvalmistelua. Lakiesitystä tulisi muuttaa siten, että suomalaisilta vaadittaisiin suomalaisten osakkeiden suoraa omistusta myös silloin, kun arvopaperit on laskettu liikkeelle muualla kuin Suomessa ja vähintään nykyisen yleisöjulkisuustason säilyttämistä. 

 

EU-säännösten tulkintaa

Hallitus sanoo, että Suomen on EU-säännösten vuoksi pakko mahdollistaa suomalaisten omistusten hallintarekisteröinti ulkomailla. On totta, että EU-direktiivi edellyttää, että arvopaperikeskusmarkkina avataan kilpailulle, joten osakkeita saa jatkossa laskea liikkeelle myös muiden maiden arvopaperikeskuksissa. Joissain maissa on yleisesti käytössä hallintarekisteröinti. Suomi ei voi estää muita maita tarjoamasta hallintarekisteröintiä eikä säädellä ulkomaisia arvopaperikeskuksia, mutta me voimme säädellä suomalaisia sijoittajia ja suomalaisia yhtiöitä ja vaatia suomalaisomistusten avoimuutta myös ulkomailla.

Kyse on EU-säännösten tulkitsemisesta. Norja on ETA-maana saman EU-sääntelyn alainen kuin Suomi, ja Norja tulkitsee EU-sääntelyä siten, että se voi edellyttää omistusten avoimuutta ja vaatia norjalaisilta norjalaisten arvopapereiden suoraa omistusta jatkossakin – myös silloin, kun omistus on järjestetty ulkomaalaisen arvopaperikeskuksen kautta. Norjan tulkintaa tukee talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turusen EU-komissiolta saama vastaus.

EU:n arvopaperiasetuksen tarkoitus ei ole lisätä omistusten salailua, joten Suomella on perusteet tulkita sääntöjä siten, että me voimme säilyttää omistusten korkean avoimuuden tason. On siis turha piiloutua EU:n selän taakse. Suomen tulisi pitää kynsin ja hampain kiinni suoran omistamisen mallista ja markkinoida sitä myös muille.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (36 kommenttia)

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Kuinka voikin tämä EU:n arvopaperikeskusasetus (sisältää hallintarekisterin), kun alkuperäiseen asetukseen on annettu lisäasetuksia, aiheuttaa varsinkin oppositiossa suurta parkua ja suoranaista huutoa?

Väärinkäytöksien estämiseksi annettu lisäasetus 2016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri...

Raportoinnista ja läpinäkyvyydestä annettu lisäasetus 2015;
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri...

Lisäksi on annettu 11.11.2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 täydentämisestä sisäistä toimitusta koskevan raportoinnin sisältöä täsmentävillä teknisillä sääntelystandardeilla;
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/201...

Suomessa verovelvollisten on ilmoitettava jo nykyisen voimassa olevan lain mukaan osakeomistuksensa ja tulonsa. Myös muissa maissa.
Laki verotusmenettelystä 18.12.1995/1558

Ko. laissa on lisäksi säädetty 14e §:ssä;

Verotuksen maakohtaisen raportin sisältö

Maakohtaiseen raporttiin on sisällytettävä seuraavat maakohtaiset tiedot konserniin tai yritykseen kuuluvista osapuolista:

1) tulot;

2) voitto tai tappio ennen veroja;

3) maksetut ja kertyneet tuloverot sekä lähdeverot;

4) oman pääoman kirjanpidollinen arvo;

5) kertyneet voittovarat;

6) työntekijöiden lukumäärä;

7) muu aineellinen omaisuus kuin käteinen tai muut rahavarat.

Maakohtaiseen raporttiin on sisällytettävä myös tiedot konserniin tai yritykseen kuuluvista osapuolista, niiden toiminnan luonteesta, käytetyistä tietolähteistä ja valuutasta.
http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19951558#L2...

Luuletko että tämän lain lisäksi vielä tarvittaisiin lisäsäädöstä ilmoitusvelvollisuudesta ja ennen kaikkea mitä merkitystä sillä olisi jos verovelvollinen ei kuitenkaan jostain syystä ilmoita? Viranomaisella on kuitenkin tiedonsaantioikeus EU asetuksen mukaan toisesta maasta, jonka on järjestettävä hallinnointi siten että tiedot ovat siirrettävissä kuten avoimmuudesta säädetyssä asetuksessa sanotaan.
"Täytäntöönpanoprosessissa on viisi vaihetta: 1) liiketoiminnan edellytykset (jotka tässä tapauksessa ovat tarpeelliset tekniset sääntelystandardit / tekniset täytäntöönpanostandardit), 2) yksityiskohtainen selvitys, 3) kehitys, 4) testaus ja 5) käyttöönotto. EAMV arvioi, että se on käynyt nämä vaiheet läpi tietojen, avoimuutta koskevien laskelmien ja position raportointijärjestelmien osalta tammikuuhun 2018 mennessä. Tämä edellyttää sitä, että on olemassa riittävä oikeudellinen selkeys teknisten sääntelystandardien lopullisista vaatimuksista vuoden 2016 puoliväliin mennessä. Tämän perusteella ehdotusluonnoksessa lykätään koko kehyksen soveltamisen aloittamista yhdellä vuodella 3. tammikuuta 2018 saakka."

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Tässä asiassa on tunnistettavissa ainakin kaksi kynnyskysymystä. Ensimmäinen on se, että hallituksen tulee osoittaa, että ehdotettu 50% ennakonpidätysmalli toimii niin varmasti kuin on väitetty. Paras tapa tämän vakuuttamiseksi on ottaa lausunto Verohallinnon harmaan talouden työryhmältä. Se vastusti voimakkaasti mallia ja sen lausunnot ovat totaalisessa ristiriidassa esim Kankaanniemen kanssa tarkemin asiasta blogissani

http://nikokaistakorpi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/23...

Ei voi tässä vaihessa riittää, että Kankaanniemi sanoo että asiantuntijat ovat hänelle jotain kertoneet. Yksitäisen virkamiehenkään lausunto ei riitä vaan Verohallinnon harmaan talouden tutkijoiden pitää asia vahvistaa.

Vaikka kuinka viitataan EU-asetuksiin, niin lausunnossaan harmaan taloudne työryhmä pohti jo EU:sta tulevaa kansainvälistä tietojenvaihtoa. Hyvä kysymys on myös, miksi Norja haluaa tämän estää, jos tietoja kerran saataisiin?

Puhutaan että on oikeus saada tietoa, onhan toki mahdollisuus, mutta miten se toteutetaan 45%n osuudelle Helsingin pörssistä. En tiedä osakkeiden kokonaislukumäärää, mutta otetaan nyt suhteuttamaan Elisan osakkeiden lukumäärä, joka on yli 167 miljoonaa kappaletta. Tuo lienee jo osoitus siitä, että ilman automatisoitua mallia homma ei toimi vai palakatanako käsipelillä asioita ihmetteleviä, kun työryhmä kertoo etteivät tiedot ole suoraan automaattisesti hyödynnettävässä muodossa? Vai soitellaanko Euroopan arvopaperikeskuksiin?

Se että kokonaisuudessaan varmaan mijardeista osakkeista saadaan summatietoa automaattisen tietojenvaihdon kautta ei tarkoita, että tietoa voidaan auotmaattisesti hyödyntää yksilöivästi. Ja erilliset kyselyt tuolle massalle ovat mahdottomia. Kukaan muu maa ei taida sellaisia tehdä ja saa nähdä mikä olisi vastaanotto muualla

On myö hyvä huomata, että useissa maissa on edelleen voimassa hallintarekisterimalli, joss on yksilöimättömiä laareja ja ko maan arvopaperikeskuksessa näkyy vain koko laarin omistaja eli välittäjä. Paikallisen lain mukaan arvopparikeskuksen ei tarvi niistä tietää eikä se myöskään niistä voi tietoja toimittaa - edes omistajien maatietoa, kun sitä ei ole!! Ja kun monasti olette todennut, ettei voi mennä toisen maan lakeja muuttamaan, niin ei todellakaan voi.

Toinen asia on sitten listaamttomien mukanaolo, jota myös harmaan talouden työryhmä kritisoi. kankkaanniemen ainoa perustelu asiaan on ollut, että ei sitä kukaan kuitenkaan käytä, kun se on niin kallista sanoi taas joku nimeämätön "asiantuntija" hänelle. Ottakaa se sitten pois, jos harmaan talouden työryhmä sitä haluaa, EU ei sitä vaadi ja Kankaanniemen mukaan sitä ei kukaan käyttäisi. Hemmetin helppoa, jos asialla ei kerran ole merkitystä.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Niko, ei pidä sekoittaa tähän ennakonpidätyksen toimittamiseen harmaan talouden työryhmää. Ennakonpidätyksen tässäkin tapauksessa tulee maksuunpanemaan verohallituksen se virasto, jonka asiakkaana ko. verovelvollinen on.

Viittailet muutoinkin näköjään harmaan talouden työryhmään. Tuolla viittauksella ei ole tämän EU asetuksen kanssa oikeastaan mitään tekemistä, sillä tuohon asetukseen on tullut jo monta lisäasetusta ko. harmaan talouden työryhmän julkaisun jälkeen. Julkaisu on jo tehty 2014 ja sitä on käsitelty eri ministeriöissä valtioneuvostossa ja ilmeisesti eduskunnassakin (en ole tarkistanut tuota). Tässä on linkki ko. työryhmän julkaisuun;
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/jul...

Ei mielestäni kannata polttaa sivullisten proppuja näiden verotusasioiden suhteen, sillä niistä pidetään EU:n tasolla asetusten muodossa hyvää huolta. Toteutuksesta kansalliseen verolainsäädäntöön ministeriön asiatuntevat virkamiehet, eduskunta ja verotuksen panee toimeen verohallinto.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #3

Viittaan harmaan talouden työryhmän tämän lain virallisella lausuntokierroksella 21.10.2015 antamaan lausuntoon, en johonkin 2014 julkaisuun.

Lausunto löytyy:
http://www.hare.vn.fi/Uploads/20156/244943/LAUSUNT...

Lausunto ottaa huomioon tulossa olevan automaattisen tietojenvaihdon ja toteaa:
"Verohallinto ei siten saa automaattisessa tietojenvaihdossa tietoja siitä, ketkä suomalaiset ovat omistaneet suomalaisia yhtiöitä tai minkä verran tuottoja he ovat suomalaisista yhtiöistä saaneet. Lisäksi tulevassa
automaattisessa tietojenvaihdossa ei tulla saamaan tietoja suomalaisten yhtiöiden jakamasta voitonjaoista esimerkiksi osinkojen lähdeverotusta ja ennakonpidätystä varten."

Heillä nyt kuvittelisi olevan asiasta paras tieto, kun näiden parissa painivat. Asiasta pitäisi ottaa lausunto, jotta voitaisin varmistua onko tilanne nyt muuttunut - mielestäni ei. Nuo lausunnon osat eivät koske poistunutta osaa suomalaisesta hallintarekisteristä vaan nimenomaan ulkomaisia hallintarekisterejä.

Ottaen huomioon osakemäärän, arvopaperikeskusten ja hallintarekisterien sekä niitä tarjoavien väittäjien määrän, pitää olla automaattinen tietojärjestelmissä hyödynnettävä tieto hallintarekisterien takana olevista asuomen kansalaisista. Mm työryhmän lausunnon pohjalta itse en usko siihen.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #4

Tuokin lausunto johon viittaat, näyttää annetun 2.11.2015 jonka jälkeen on EU:sta tullut lisäasetuksia, joten asiaa kokonaisuutena pitää tarkastella ajallisesti oikeassa järjestyksessä ja nimenomaan huomioida kaikki asetukset.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #5

Uskon heillä olleen varsin kattava tieto valmisteilla olleista asioista. Sinun tai minun tulkintani EU:n asetuksista ei ole tässä kovin merkityksellinen. Sen vuoksi vastaavan tahon kuin tuo työryhmä pitäisi antaa lausunto eikä mennä väkisin eteenpäin epämääräisillä tiedoilla.

Vaikka asetus määräksi tietoja annettavan, niin se lienee tarkoitettu tilanteisiin, jossa on esim rikosepäily. En usko siinä suunnitellun laajaa järjestelmää, jossa läpi Euroopan kaikkien maiden arvopaperikeskusta tulisi toimittaa jatkuvasti tietoa omistajien kansallisuudesta hallintarekistereistä. Suomi tietääkseni on ainoa, joka tällaista suunnittelee.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #6

Pidä vain pääsi. Minä kuitenkin luotan (en pelkästään usko) ministeriöiden asiantuntijavirkamiesten laatimaan lakiehdotukseen, joka perustuu kaikkiin asiaa koskeviin EU-asetuksiin. Siis myös verohallinnon antaman lausunnon jälkeen. Tuon lausunnon jälkeen on nimenomaan annettu ainakin 3 lisäasetusta, jotka olen esittänyt kommentissani 1. Noilla lisäasetuksilla on "paikattu" juuri niitä tietojensaantiin liittyneitä ongelmia, joita em. lausunnossa on tuotu esille.

Sinun olisi ehkäpä parempi tapa ryhtyä vaatimaan eduskuntapuolueilta eroamista EU:sta, kun sieltä ei tule sellaista lainsäädäntöä, jonka voisit hyväksyä.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #7

Sirpa,
yksi ongelmahan on nimenomaan se, ettei vielä ole mitään lakiehdotusta porsaanreiät tukkivasta 50%:n mallista. Sitä vartenhan nuo tiedot tarvitaan eikä nyt hyväksyttynä olevaan.

Ei olla vielä valmisteltu lakiesitystä, joka toteuttaisi tuon osuuden ja siten asiantuntijavirkamiehet eivät ole sitä kunnolla käsitelleet. Sehän tässä on ongelmana, että koitetaan viedä ensin toista asetusta läpi huteralla pelkällä lupauksella seuraavasta.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #8

Niko hyvä, sen verran pitää olla luottamusta ministeriön virkamiehiin ja valtioneuvostoon jotta tarvittavat lakisäädökset tulee tehdyksi tuon ennakonpidätyksen kohdaltakin. Tuohan on jo luvattu hoitaa niin Sipilän kuin Orponkin vakuutuksella. Kirjallisella sellaisella.

Käyttäjän asco73 kuva
Asko Telinen Vastaus kommenttiin #12

Tässä yhteydessä tule väkisin mieleen Sipilän ja hallituksen ns. "koulutuslupaus". Ei olisi ensimmäinen kerta kun lupaukset "unohdetaan".

Käyttäjän janneaikio kuva
Janne Aikio

"Ensimmäinen on se, että hallituksen tulee osoittaa, että ehdotettu 50% ennakonpidätysmalli toimii niin varmasti kuin on väitetty."

Jos olettaisimme, että esitetty ennakonpidätysmalli ei toimisi, niin lohdutukseksi sinulle sanottakoon, että ei se toimi nytkään. Nykyinen tilanne on vielä siitäkin syystä huonompi, että valtio saa vain 25-32% osinko- tai luovutusvoitoista.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #10

Se ei oikeastaan lohduta. Kun ollaan oltu huolissaan lainvalmistelun tilasta, niin miten siihen sopii, että Perussuomalaiset ovat taipumassa hyväksymään asetuksen heille luvatun pari-kolme viikkoa sitten keksityn tulevan ja vielä valmistelemattoman lain pohjalta tietämättä toimiiko se kunnolla? Tällaisesta touhusta minä olen huolissani.

Käyttäjän janneaikio kuva
Janne Aikio Vastaus kommenttiin #11

Yritätkö hämätä, vai onko kyseessä tämän vouhotuksen takana olevasta tietämättömyydestä?

Miksi et sinä, ja miksi oppositio ei ole kristisoinut tätä nykyistä käytäntöä kun kaikki mitä olette kritisoineet on nykyään laillista ja hyväsyttyä.

Teidän pitäisi esittää nykyisen käytännön muuttamista.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #15

Otetaan nyt vaikka tuo suomalaisen listaamattoman yrityksen ulkomaisen arvopaperikeskuksen käyttö arvo-osuuksien hallintaan, ei ole ollut laillista tähän asti.

Keskusteluissa on tapana olla päätöksentossa olevia asioita sitä mukaa kuin niitä tulee.

jos PS:n mielipiteen vaihto johtuu siitä, että heille on luvattu säädettävän erikseen laki, jolla "verottaja saa aina omansa" ja he väitetään sen tukkivan kaikki porsaanreiät, niin pitäähän nyt osoittaa, että niin käytännössä tapahtuu.

vai onko mielestäsi ministerien ja eduskuntaryhmän puheenjohtajan lupa päästää suustaan mitä sattuu näyttämättä, miten asia hoituu? varsinkin kun päätetään laista, jonka myötä luovutaan kansallisista poikkeuksista eikä niitä saada takaisin?

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Hauska katsoo esim. vuoden päästä, jos tämä laki nyt tulee voimaan, että onko ne Suomalaiset rikollissijoittajat lisääntyneet räjähdysmäisesti vai ei.

Veikkaanpa, että kukaan ei muistakaan koko juttua silloin enää.

Aina kun tehdään lakeja, joissa puhutaan sijoittajista ja rikkaista, niin silloin on kohu taattu. Silloin herää se eduskunnan takapenkin taavikin, koska mikään ei tuo niin paljon ääniä kuin pitää meteliä rikkaiden eduista.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

petterin kanssa pitkälti samaa mieltä siitä, että kyseessä on oppositiopuolueiden harjoittama äänten kalastelu tämänkin lain keskusteluissa.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Vaikea sanoa mitä ollaan mieltä vuoden päästä. Jos kiinni saadut rikollissijoittajat ovat vähentyneet voi siitäkin vetää akaksi eri johtopäätöstä.

Hyvä esimerkki voimassaolevasta laista, jonka valvonta ei näytä toimivan osuu sekin kummasti yritysmaailmaan. Talouselämä kertoi 3/2016:

"Maaliskuussa liiketoimintakiellossa oli Suomen Asiakastiedon rekisterin mukaan ennätykselliset 1 189 henkilöä.Kun henkilö määrätään liiketoimintakieltoon, hänen tulisi viipymättä irtisanoutua kaikista vastuuasemistaan yrityksissä. Näin ei kuitenkaan läheskään aina tapahdu. Asiakastiedon selvityksen mukaan 880 yrityksellä on liiketoimintakiellossa olevia henkilöitä esimerkiksi hallituksessa, yhtiömiehinä tai toimitusjohtajana."

Liiketoimintakieltoon määrätyissä on suuri määrä esimerkiksi vakavia ympäristörikoksia tehneitä ja sitten konkursseissa merkittäviä rikoksia tehneitä - rakennusala on erittäin hyvin edustettuna

Rangaistus lain mukaan on seuraava:
"16 § Rangaistussäännös
Joka tahallaan rikkoo liiketoimintakiellon tai väliaikaisen liiketoimintakiellon, on tuomittava liiketoimintakiellon rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Edellä 1 momentissa tarkoitetusta rikoksesta tuomitaan myös se, joka toimii toisen välikätenä liiketoimintakiellon tai väliaikaisen liiketoimintakiellon kiertämiseksi."

Joten 880 henkilöå jatkaa kuten ennenkin eikä asialle tehdä mitään. Tällaisiakin lakeja meillä on.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Esille nostamasi liiketoimintakiellot ja suuri määrä johtuu rikollisesta toiminnasta. Kiellon määrää oikeusaste ja valvontaa suorittaa lain mukaan poliisiviranomainen.

21 a § "Kiellon noudattamista valvoo poliisi. Valvonnasta on voimassa, mitä poliisilaissa (872/2011) säädetään poliisitutkinnasta. Liiketoimintakieltoon määrätyn asema poliisitutkinnassa määräytyy poliisilain 6 luvun 2 §:n 2 momentin mukaisesti. (22.7.2011/895)

Kun liiketoimintakielto on tullut voimaan, on poliisin laadittava selvitys siitä, mitä liiketoimintaa liiketoimintakieltoon määrätty on harjoittanut ennen kiellon määräämistä ja mihin toimenpiteisiin tämä on ryhtynyt kiellon johdosta. Liiketoimintakieltoon määrätty on velvollinen antamaan selvitystä varten tarpeelliset tiedot. Hänen on kiellon voimassaoloaikana toimitettava poliisille tämän kehotuksesta selvitys toimeentulostaan ja tiedot työpaikastaan.

Vero-, tulli-, ulosotto- ja palkkaturvaviranomaisen, konkurssiasiamiehen, julkisista varoista avustuksia ja etuuksia myöntävän viranomaisen sekä elinkeinotoimintaan liittyviä lupa- ja valvontatehtäviä hoitavan viranomaisen on huolehdittava siitä, että sen toiminnassa kiinnitetään huomiota liiketoimintakiellon noudattamisen toteutumiseen. (8.12.2006/1107)"
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1985/198510...

Mielenkiintoista ettei herättänyt suurempaa porua kun sisäministeriö laittoi poliisivoimista 50 henkilöä suorittamaan/perkaamaan netistä vihapuheita. Tuohon varattiin rahaa 50 milj. euroa (?)
Kumpi olisi tärkeämpää noin niinkuin taloudellisesti ajateltuna valvoa noita liiketoimintakieltoja tarkemmalla seulalla vai selata nettien keskustelupalstoja? Itse olisin kyllä kohdistanut tuonkin rahamäärän tarpeellisempaan eli tuottavampaan kohteeseen.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #16

Tässäkään ei ole ongelmaa siinä, mitä laissa sanotaan vaan käytännön valvonnassa. Itse haluan varmistaa, ettei nyt käsittelyssä olevat uudistukset johda samaan - laki on olemassa, mutta valvonta on vaikeaa ja tehotonta.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Aika paljon siihen on tulossa vielä tarkennuksia ja ponsia.

http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005213367.html...

Mua ei sinänsä kiinnosta koko rekisteri pätkän vertaa, mutta tää keskustelu siitä on kyllä huvittavuudessaan huippua.

No saadaanhan tällä isoja otsikoita ja kohua.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Ponsista tulee mieleen yritysmaailmassa käytetty aiesopimus LOI eli letter of intent, jolla yleensä voi pyyhkiä hanurinsa. ;-) Hienoa oli artikkelissa taas termi hallituslähteiden mukaan.. Kukahan on lähde, Arska?

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Eiköhän "hallituslähde" yleensä tarkoita ministerin erityisavustajaa.

Hesarin Olli Pohjanpalo kirjoittaa, ainakin minulle, tulevasta laista uutta asiaa: "Suomeen hallintarekisteriä ei saa perustaa." Miten käy nykyisen hallintarekisterin? Vai onko tämä jokin tapa sementoida Euroclear Finland Oy:lle monopoli "ikuisiksi ajoiksi" ja tuo muotoilu rajaa pois vain uusien perustamisen?

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #21

Piti oikein lukaista uudestaan ja itselläni huomio kiinnittyi kohtaan:

"Ennakonpidätys ei päde myyntivoittoihin, ja osakkeet voi myös myydä tai lainata pois osingonmaksun ajaksi.
Hallituslähteiden mukaan pankit ovat kansainvälisten sopimusten nojalla velvollisia ilmoittamaan tilitiedoissa tapahtuvat muutokset, jolloin myyntivoitot eivät jää piiloon."

Siis oikeastiko kaikista osakkeenmuutoksista tulee viranomaisille tiedot Suomeen? Aiemmin on aina puhuttu summatiedoista jne Tulee muute dataa aika hemmetisti jonnekin, kelle Suomeen?

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #27

Tuossahan viitataan pankin velvollisuuteen, joten siltä osin ei liene mitään merkitystä säilytetäänkö osakkeet paikallisen arvopaperikeskuksen suoralla asiakastilillä vai hallintarekisterissä. Itse asiassa käsittääkseni verottajalle tiedot tulevat Suomessakin osakevälittäjältä (pankilta), eikä arvopaperikeskukselta.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #29

Joo, en tarkoita että sillä välttämättä olisi eroa hallintarekisterin suhteen. Mutta olen ymmärtänyt, etteivät ulkomaiset pankit Suomeen niitä tietoja toimita vaan mahdollisesti ko maan verottajalle? Toimitaanko myyntivoittojen osalta eri tavalla kuin osinkojen verotuksen? En jaksa uskoa, että ulkomaisen hallintarekisterin kautta ulkomaisella tilillä operoivan suomalaisen myyntivoitot tulisi automaagisesti Suomeen verottajalle? silloihan koko osinko-ongelmaakaan ei olisi mikäli ne kerren tunnistetaan.

Vai olenko vaan kujalla asiasta?

Käyttäjän janneaikio kuva
Janne Aikio

Li Andersson sanoi eduskunnassa hetki sitten, että Perussuomalaiset jäävät historiaan puolueena, joka on hyväksynyt hallintarekisterin käytön ulkomailla suomalaisille.

Väite ei pidä paikkaansa. Suomalaisille on ollut Euroopan Unionin liittymisestä lähtien (mahdollisesti sitä ennenkin) mahdollista sijoittaa hallintarekisterien kautta. Tämä uusi lakiesitys ei tule muuttamaan sen suhteen juuri mitään.

Herää kysymys, mistä tämä hälyn nostattaminen johtuu muusta kuin politikoinnista ja äänestäjien kalastelusta. Voihan olla kyse myös tietämättömyydestä, mutta tämä vaihtoehto ei ole oppositiopuolueille kunniaksi.

Käyttäjän janneaikio kuva
Janne Aikio

Kirjoituksestani voi päätellä lisäksi senkin, että tästä uudesta hallintarekisterilaista ei seuraa lisää mahdollisuuksia harmaaseen talouteen.

Mistä siis johtuu tämä melunpito?

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Melu on mukavaa ja aina mukavampaa ja kiihottavampaa se on silloin, kun asiaan liittyy persut :)

Mitä olisikaan poitiikka ja tämä puheenvuoro ilman persuja, siinä menisi elämän sisältö monelta ihmiseltä.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Listaamattoman suomalsisyrityksen osakkeiden liikkeellelasku ulkomaisen arvopaperikeskuksen kautta olisi toki ollut uusi asia. En kuitenkaan usko että se olisi nousseen kuohunnan arvoinen. Nythän Kankaanniemi vielä ilmoitti, että siitä luovutaan.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #26

Jos oikein ymmärsin niin sekin on siis ponsi, jolla säädettäisiin myöhemmin laki, jolla kielletään nyt laissa annettava mahdollisuus? Mitähän tehdään, jos tällävälin siirretään osakkeet ulkomaille? Joudutaanko palauttamaan Suomeen? Vai saavatko ne jäädä?

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Niin, hallituspuolueiden asian käsittelyhän jatkuvana farssina onkin sitten ollut nimenomaan kunniaksi. ;-)

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Janne, tosiasiassahan vasemmistoliitto on ollut yhtenä puolueena hyväksymässä alunperin 2014 Kataisen-Stubbin hallituksessa arvopaperiasetuksen ja vielä huonompana versiona kuin mihin Sipilän hallitus perustaa nyt kansallisen lainsäädännön (lisäasetuksia tullut useita, joilla on parannettu alkuperäistä esitystä).

Vasemmistoliitolta, demareilta ja vihreiltä varsinkin eduskunnassa saatu kuulla paljon populistisia puheenvuoroja äänten kalasteluna.

Käyttäjän SiniLappalainen kuva
Sini Lappalainen

Persujen komedialliset käännökset ja väännökset ne sitten ovat jotain vakaata puoluetyötä. Viimeinen käänne "poliisikansanedustajat sittenkin paikalla" .

Käyttäjän SiniLappalainen kuva
Sini Lappalainen

Ja nyt sitten näin. Ei yyyyhtään ääntenkalastusta tai populismia. http://www.iltalehti.fi/politiikka/201705172200143...

Käyttäjän hannuvilponen kuva
Hannu Vilponen

Auta nyt Hanna, eihän Kela maksa mitään veroja jos sille tielle joutuu! Miten me voimme valvoa säästöhenki- ja muiden terveysvakuutussijoitustemme verot oikealle tielle ettei minnekään ulkomaille! Emme halua toimintatakuuta vaan toimintavastuun omalääkäritoimintaan niinkuin Tanskassakin!

Käyttäjän hannuvilponen kuva
Hannu Vilponen

Juuri kävi niinkuin Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa käsiteltäessä maanhallinta-strategiaa vuonna 2009 Vasalan Paavon esityksestä joka siirrettiin ja siirrettiin... Kolmasosa edustajista jääväsivät itsensä. KorhoMarttia pyydettiin apuun. Martti vastasi ettei hän ole lähdössä minnekään jääväämään. Haen vain kahvia. Hallituksella on toisenlainen tahti ja se näkyy!

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset