Hanna Sarkkinen

Hyvä kunta vähentää työttömyyttä

Kuntavaalien ennakkoäänestys on ollut kiitettävän aktiivista. Toivoa sopii, että vaali-innostus kantaa loppuun asti ja mahdollisimman moni suomalainen antaa äänensä kuntavaaleissa. Kuntavaaleilla on vaikutusta meidän kaikkien elämään. Kun astut ulos ovesta joka aamu, vaikuttavat kuntapolitiikan päätökset päivääsi. Kunnat vastaavat teistä ja niiden kunnossapidosta, joukkoliikenteestä, rakentamisesta ja asumisesta, päivähoidosta, kouluista, kirjastoista, terveyskeskuksista, liikuntapaikoista, vesijohtoverkostoista ja monesta muusta asiasta. Kuntapolitiikassa päätetään näistä kaikista asioista, eli kuntavaalien tuloksella on vaikutusta jokaisen jokapäiväiseen elämään. Käytä siis ääntäsi!

Kuntapolitiikalla on vaikutusta myös alueen työllisyyteen ja elinvoimaan. Oulussa on valitettavan korkea työttömyys, korkeampi kuin valtakunnassa keskimääriin. Erityinen ongelma on nuorisotyöttömyys. Onneksi suunta on ollut hieman paranemaan päin, erityisesti ICT-ala on noussut Nokian raunioista ja kärsii nyt jo työvoimapulasta. Tietenkään kunta ei globaalitaloudessa voi yksinään ratkaista työttömyyttä, mutta kuntapolitiikalla voidaan tehdä paljon. Työllisyys on olennainen kysymys myös kuntatalouden kannalta, sillä työttömyys vähentää kunnan verotuloja ja lisää menoja.

Kunta voi omalla toiminnallaan tukea alueen työllisyyttä epäsuorasti ja suorasti. Epäsuorasti kunta voi tukea työllisyyttä hankintapolitiikalla. Kunnat käyttävät Suomessa vuosittain miljardeja euroja erilaisina hankintoina, joten hankintapolitiikalla on merkittäviä vaikutuksia työllisyyteen ja elinkeinoihin. Olisi tärkeää, että hankintoja tehtäessä pyrittäisiin erilaisilla laatukriteereillä ja hankintoja pilkkomalla ohjaamaan hankintoja paikallisille pienille ja keskisuurille yrityksille. Lisäksi hankinnoilla voidaan tukea uusien innovaatioiden ja ratkaisujen syntymistä alueen yrityksiin. Tämä tukee yritysten kasvun edellytyksiä. Hankinnoissa pitää myös edellyttää vastuullisuutta: ympäristövastuuta, verovastuullisuutta ja työehtojen kunnioittamista. Vastuullisuuden vaatiminen hankinnoissa suosii yleensä myös rehellistä suomalaista yrittäjää ja luo kotimaista työtä.

Kunta voi tukea alueen työllisyyttä ja elinvoimaa epäsuorasti myös varmistamalla, että alueella on riittävästi ja alueen elinkeinoelämän tarpeisiin vastaavaa koulutusta. Koulutettu ja osaava työvoima on monen yrityksen toiminnan elinehto. Lisäksi kunnan asunto- ja kaavoituspolitiikka vaikuttaa elinvoimaan. Jos alueella on riittävästi kohtuuhintaisia asuntoja, on yritystenkin helpompi saada työvoimaa. Sujuva kaavoituspolitiikka varmistaa yritysten toimipaikkojen saannin. Työvoiman saatavuutta edistää muutenkin toimivat julkiset palvelut ja viihtyisä asuinympäristö sekä harrastus- ja vapaa-ajanvieton mahdollisuudet ja tapahtumat. Kunnat myös järjestävät elinkeino- ja yrityspalveluita ja neuvontaa. Tärkeää on, että tuki vastaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin, sillä niihin syntyy suurin osa uusista työpaikoista.

Kunta voi vaikuttaa työllisyyteen myös suoraan, sillä kunnilla on osittainen vastuu työllisyyden hoidosta. On kaikkien etu, että kunnat harjoittavat aktiivista työllisyyspolitiikkaa ja pyrkivät järjestämään pitkäaikaistyöttömille työmahdollisuuksia tai heidän tarvitsemaansa tukea ja kuntoutusta. Tärkeää on myös estää erityisesti nuorten työttömyyden pitkittyminen. Oulu maksaa vuosittain valtiolle pitkäaikaistyöttömyyden ”työllisyyssakkoja” miljoonatolkulla. Vasemmiston mielestä näillä rahoilla tulisi järjestää mieluummin palkkatukityömahdollisuuksia kuin maksella sakkoja valtiolle. On tärkeää, että nuorille tarjotaan kesätyömahdollisuuksia ja estetään syrjäytymistä sosiaalisella tuella, sillä nuorten työelämästä syrjäyttäminen tulee kalliiksi, niin inhimillisesti kuin kansantaloudellisestikin. Nuorisotyöttömyyden hoitamisen kannalta olennaista on myös se, että kaikille nuorille löytyy peruskoulun jälkeinen opiskelupaikka. Toisen asteen koulutusta vaille jääminen on nuorille varmin tie työttömyyteen.

Hyvät ja saavutettavat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat olennainen kysymys myös työllisyyden kannalta. Osalla työttömistä on terveys-, mielenterveys tai elämänhallinnan ongelmia, jotka tosiasiallisesti estävät työllistymisen. Jos näitä ei hoideta, ei työllistyminenkään usein onnistu. Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut ovat myös työllisyyspolitiikkaa.

Kunta työllistää ison määrän ihmisiä: opettajia, sairaanhoitajia, vihertyöntekijöitä, lääkäreitä, keittäjiä, siivoojia, sihteereitä, vahtimestareita jne. Kunnan työntekijät tekevät palvelut. On tärkeää, että kunta on hyvä työnantaja ja ottaa työntekijät mukaan työn ja palveluiden kehittämiseen. Hyvinvoivat, osaavat ja motivoituneet työntekijät tekevät työnsä paremmin ja tehokkaammin, joten työhyvinvointiin panostaminen on myös kuntatalousteko.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset