Hanna Sarkkinen

Energiakäänne kuntiin

Vasemmistoliitto kampanjoi kuntavaaleissa muiden teemojen ohella hyvän ympäristön ja kohtuuhintaisen asumisen puolesta  http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/kohtuuhintainen-asuminen-hyva-ymparisto/ . Asumisen korkea hinta on iso ongelma etenkin pääkaupunkiseudulla, mutta Oulussa olemme onneksi tehneet pitkäjänteistä työtä tontti- ja asuntopolitiikan kanssa, eikä asumisen hinta meillä ole noussut kohtuuttomaksi. Tätä työtä on Oulussa jatkettava myös seuraavalla valtuustokaudella, sillä hyvä kehitys ei jatku automaattisesti. On pidettävä huolta siitä, että Ouluun rakennetaan jatkossakin riittävästi kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja että maa- ja kaavoituspolitiikalla varmistetaan riittävä asuntojen vuosituotanto.

Nämä kuntavaalit ovat tärkeät koko Suomen energiakäänteen kannalta. Monissa kunnallisissa energialaitoksissa nojaudutaan edelleen fossiilisiin polttoaineisiin, ja uusia kattilainvestointeja suunnitellaan. Tänään tehtävät investoinnit sitovat vuosikymmeniksi eteenpäin, ja siksi ne pitää suunnitella niin että kivihiilen energiakäytöstä voidaan luopua lähivuosina ja turpeen energiakäyttöä voidaan vähentää. Siis uusien lämmön ja sähkön yhteistuotannon kattiloiden pitää olla sellaisia, että niissä voidaan polttaa kestävästi tuotettuja biopohjaisia polttoaineita, jätteitä ja tähteitä. Sähköntuotannossa aurinko- ja tuulivoiman osuutta on kasvatettava. Kunnan on tuettava sitä, että alueelle syntyy hajautettua sähkön pientuotantoa.

Kunnan on edistettävä energiatehokkuutta omissa kiinteistöissään, kuten kouluissa ja terveyskeskuksissa. Kuntalaiset voivat myös ryhtyä energiaremonttiin itse. Omassa taloyhtiössä kannattaa ehdottaa pihavalaistuksen muuttamiseksi älykkääksi ja vaihtaa lamput LED:eiksi. Lämmitysjärjestelmän tasapainottamisella ja poistoilman lämmön takaisinotolla saadaan säästettyä energiaa (ja rahaa), samoin lämpimän veden paineenalennusventtiilillä. Katoille voi asentaa aurinkopaneelit. Mitkään näistä toimenpiteistä eivät vaikuta asumismukavuuteen, tai korkeintaan parantavat sitä.

Jos asut sähkölämmitteisessä omakotitalossa, kannattaa harkita ilmalämpöpumpun tai älykkään lämmitysjärjestelmän asentamista. Omakotitalossa tai pienessä taloyhtiössä energiaremontit on yleensä helpompi toteuttaa, kun päätöksentekijöitä on vähemmän. Myös vuokrataloyhtiöissä kannattaa nostaa energiatehokkuus esiin asukkaiden toimesta.

Energiaremontit maksavat, mutta jo muutaman vuoden kuluttua hinta on kuittaantunut pienentyneinä sähkölaskuina. Samoin energiatehokkuutta parantavat remontit nostavat asuntojen jälleenmyyntiarvoa. Investointi siis kannattaa, ja oman asunnon osalta remontin työvaiheet voi hyödyntää kotitalousvähennyksessä.

Myös joukkoliikenne ja liikkuminen on kuntavaalien tärkeä teema. Oulun joukkoliikenteessä on paljon parannettavaa, vaikka onneksi hyvää kehitystäkin on ollut. Erityisen tärkeää on kehittää liikennöintitiheyttä ja linjastoa asukkaita paremmin palveleviksi. Myös hintojen kurissa pitäminen on olennaista joukkoliikenteen kilpailukyvyn kannalta. Pitkällä tähtäimellä Oulussakin pitää tavoitella ratikkaa. Valitettavasti Oulun valtuustossa ei ole aiemmilla kausilla aina löytynyt riittävästi joukkoliikenteen ystäviä ja joukkoliikenteen kehittäminen on ollut välillä tuskaista, mutta toivottavasti uudessa valtuustossa on entistä enemmän meitä joukkoliikenteen tukijoita.

 

PS. Oulu on ylpeä pyöräilykaupunki. Moni asia pyöräilyolosuhteissa on hyvin, mutta työtä silläkin saralla pitää jatkaa. Erityisesti pitää parantaa ydinkeskustan pyöräilymahdollisuuksia ja kevyenliikenteen väylien talvikunnossapitoa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (34 kommenttia)

Käyttäjän leskinen kuva
Seppo Leskinen

Hyvä, näin rohkenen sanoa perussuomalaisenakin, vaikka puolueessani on paljon tuulivoiman vastustajia. Juuri tuollaisena minäkin näen tulevaisuuden energia-alan kehityksen ja uskon, että noin se tulee kehittymäänkin vaikka mm tuulivoimalla on vastustajansa. Uskon lopulta järjen saavuttavan voiton energia-asioissa, vaikka sitten jälkijunassa, mutta kuitenkin.

Seppo Leskinen
Kuntavaaliehdokas, ps, Oulu

Risto Salonen

Kunnathan ovat jo pitkään yrittäneet olla pienenergisiä. Päivittäin saa lukea lehdistä homevaurioisista kouluista ja päiväkodeista. Pääsyy usein liian vähäinen ilmanvaihto ja lämmitys.

Käyttäjän gavia52 kuva
Juha Vesamäki

Ehkä tuulivoimalla on paikkansa mutta en silti ajaisi kovin voimallisesti tuollaista tuotantoa:

http://www.fingrid.fi/fi/sahkomarkkinat/kulutus-ja...

Nimittäin jollain tavalla ne vuoristoradan laaksotkin on täytettävä, ja niin kauan kun luotettava varastointimenetelmä etenee suurinpiirtein fuusion tahdissa on pakko turvautua perinteisiin tuotantotapoihin.

Käyttäjän seppoviljakainen kuva
Seppo Viljakainen

... ja referenssiksi tuolle käyttökelvottomalle vuoristorata-sähkölle Olkiluoto kakkosen kuukauden sähkön tuotanto:

http://www.tvo.fi/ol2_kktuotanto

Hiukan masentavaa on se, että vaikka näitä järkyttäviä kuvia näyttäisi niin Hannalla kuin kaimalleni tuolla yläpuolella kuinka monta kertaa , eivät ne avaudu, jollei ole sähköalan peruskoulutusta ; on vapaa heittelemään sähkövajeeseemme vaikka minkälaisia - ihan kohta heti huomenna valmiina olevia - teknis/taloudellisia ratkaisuja kuten tuuli, aurinko, älykkäät verkot, tesla-akut,... ja lopuksi ikiliikkujat.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Tuulivoimatuotanto tuottaa enemmän haittaa kuin hyötyä, selvityksiä on vaadittu ja kysymyksiä on paljon, vastauksia ei vaan ole saatu. Kokemuksien perusteella terveyshaitat ovat pahimmat ongelmat.

1. Tuulivoimaloiden melun ja infraäänen aiheuttamat unihäiriöt ja terveyshaitat asukkaille jopa 10-30 km:n etäisyydellä voimaloista:
Mitä teette pysäyttääksenne uuden, itse aiheutetun kansantaudin syntymisen?

2. Hallituksen selvitys tuulivoimaloiden terveyshaitoista:
Näyttää, että Suomen parhaat akustiikan asiantuntijat on suljettu terveysselvityksen ulkopuolelle. Hyväksyttekö lumetutkimuksen tekemisen tuulivoimaloiden aiheuttamista terveyshaitoista?

3. Tuulivoimaloiden aiheuttama palovaarariski asutukselle ja metsille:
Miten aioitte ehkäistä palovaaran? Kannatteko vastuun niiden rakentamisesta asutuksen viereen?
Miten näette valmistelevan virkamiehen, päätöksen tekevän luottamushenkilön ja kunnan vastuun päätöksistä, jotka vaikuttavat suoraan ihmisten terveyteen, turvallisuuteen ja taloudelliseen asemaan?

Näkevätkö he, että heillä on vastuu tekemistään päätöksistä ja niiden vaikutuksista ja minkälaisena he sen näkevät? Vetäytyykö valmisteleva virkamies vastuusta vetoamalla kunnalliseen demokratiaan tai ostamalla tuulivoimakonsultilta palveluina tarvittavat kaavoitusmateriaalit ja selvitykset? Onko se oikein? Jos virkamies siirtää vastuun kunnan luottamushenkilöille, ottaako luottamushenkilö tämän vastaan ja kantaa vastuunsa? Myös vahinkotilanteissa? Onko kunnalla viranomaisena vastuu kuntalaisten hyvinvoinnista, kuten kuntalaissa edellytetään viittaamalla kunnan velvollisuuteen perustuslain mukaisten perusoikeuksien turvaajana (mm. perustuslain 20 §, jossa säädetään siitä, että julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön)? Missä vastuu konkretisoituu ja millä tavalla?

3. Tuulivoimaloissa käytettävien nesteiden & tuulivoimaloiden tärinän mahdollisesti aiheuttamat pohjavesituhot

4. Tuulivoimaloista lentävien jääpalojen aiheuttamat vaarat asukkaille:
Kuka on vastuussa mahdollisista vahingoista: tuulivoimayhtiö, maanomistaja vai kunta? Mitä teette estääksenne onnettomuudet?

5. Kiinteistöjen arvon aleneminen & asuinkelvottomuus:
Arvon aleneminen on kymmeniä, jopa satoja tuhansia kiinteistöä kohden. Kuka on korvausvastuussa näistä kiinteistöistä?

6. Tuulivoimaloiden aiheuttamat lintu- ja lepakkokuolemat, voimaloiden suunnittelu lintujen muuttoreiteille:
Miksi tuulivoimarakentamisella saa ylittää luonnonsuojelulait ja direktiivit?

7. CE-merkinnän puuttuminen:
Miksi tuulivoimaloilta ei vaadita CE-merkintää, kuten kaikilta muilta koneilta? Kuka valvoo tuulivoimaloiden turvallisuutta?

8. Selkämeren kansallispuiston tuhoaminen tuulivoimarakentamisella:
Miksi annatte tuhota Selkämeren kansallispuiston, josta 98 % on vedenalaisia alle 20 m syviä alueita? Kilometrejä pitkien purkuojaverkostojen rakentaminen muun valtaisan maansiirto- ja maanmuokkaustoimien ohella aiheuttaa voimala-alueilla merenlahtien ja vesistöjen tuhoutumisen, koska hankealueen purkuojien vedet ohjataan valtaojiin, jokiin ja puroihin, ja sitä kautta mereen. Rannikkojen sulfidisavipitoiset myrkyt, voimala-alueiden betonimyrkyt ja voimaloiden kemikaalit kulkeutuvat vuosikymmeniä esteettä mereen.

9. Verovarojen haaskaaminen ulkomaisten sijoittajien taskuun. Parempiakin käyttökohteita olisi. Tuulivoimaloiden tuottama kiinteistövero on yliarvioitu, ja todellisuudessa mitätön kunnan /kaupungin budjetissa.

Uusien 2-5 MW:n voimaloiden kiinteistöverotulot ensimmäisenä vuonna ovat vaihdelleet 3850-8640 euroa/voimala, voimalan koosta ja kunnan veroprosentista riippuen. Esim. Raahen Kopsan vuonna 2014 käyttöön otetuista 7x3 MW:n voimaloista vero oli 6523 €/voimala, yht. 45.661 euroa v. 2015. Kaupungin yleinen kiinteistöveroprosentti oli 1,00. Kaupungin tulo- ja menoarviossa menopuoli oli noin 141.000.000 euroa.

Tuulivoiman syöttötariffituista suuri osa valuu ulkomaille. Esim. WPD Finland Oy:n kotipaikka on Bremenissä, ja rahat tilitetään sinne. Ilmatar Luhanka Oy:n syöttötariffi maksetaan saksalaiselle pankkitilille Baden-Württenbergin osavaltioon. Tiedot löytyvät Energiaviraston SATU-järjestelmästä.

10. Häiriöt puolustusvoimien tutkalaitteille, TV-lähetyksiin ja viestintäyhteyksiin (matkapuhelin- ja laajakaistayhteyksiin) (vrt. VTT:n ja Viestintävirasaton lausunnot). Häiriöt tutkille merkitsevät uhkaa koko Suomen puolustukselle. Puolustusvoimilta on saatava 100 % hyväksyntä, ennen kuin yhtäkään aluetta voi rakentaa.
Kuka on vastuussa, jos tuulivoima-alueen lähistöllä estyy hätäpuhelun soittaminen?

Käyttäjän gavia52 kuva
Juha Vesamäki

Vaikka tuosta kymmenen kohdan listasta jättäisi pois kaikki terveyteen ja ympäristöarvoihin vaikuttavat kohdat, niin jäljelle jää ainakin 9, 5 ja ehkä 10 joiden pitäisi hillitä innostusta. Vielä kun lisätään sen tuulivoiman ailahtelevuus energian tuotannossa, niin ei täällä Suomen niemellä pitäisi olla yhtään myllyä pystyssä mutta...

Käyttäjän ZeiEizh kuva
Juha-Matti Hakala

Energiakäänne on tämän hetken rahakkain kusetus.

Käyttäjän leskinen kuva
Seppo Leskinen

No kerrotko ketä se kusettaa?

Käyttäjän ZeiEizh kuva
Juha-Matti Hakala

Kokeile vaikka Saksaa ja Tanskaa aluksi.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Julkiset varat on tarkoitettu yleisen edun mukaiseen käyttöön, eikä yksityisen bisneksen käyttövaroiksi. http://tuulivahinko.fi/

Käyttäjän leskinen kuva
Seppo Leskinen Vastaus kommenttiin #10

Valtion varoista ei tueta. Me kuluttajat tuemme syöttötariffin merkeissä, mutta me saamme vastaavasti sähköä halvemmalla kuin jos syöttötariffitukea ei olisi. Fossiilisten polttoaineiden tuki lienee vuosittain 700 miljoonaa euroa, jota En tosin ole tarkastanut, mutta muistelen jostain joskus lukeneeni. Olisi järjetöntä olla kehittämättä tuulivoimaa, koska se on ainut keino tuottaa sähköä täysin ilmaisella polttoaineella ja on täysin saasteetonta ja turvallista.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #11

Roskaa, ota asioista selvää. Syöttötariffi aikaansaatiin valheellisilla laskelmilla tuulivoima lobbareiden unelmien tyydyttämiseksi. Se on ollut pahin töppäys tällä vuosisadalla toistaiseksi.

Käyttäjän leskinen kuva
Seppo Leskinen Vastaus kommenttiin #12

Syöttötariffituki tuli siksi kun haluttiin nopeasti lisätä tuulivoiman rakentamista. Ja tuen voimin on ilahduttavasti tuulivoimaa rakennettu ja rakennetaan koko ajan lisää. Suomi ei ole vielä omavarainen sähkön tuotannossa joten lisää tarvitaan niin tuulivoimaa kuin muitakin vaihtoehtoja. Ympäristö, puhtaus, turvallisuus ja kotimaisuus luulisi olevan kuitenkin etusijalla...Tuuli on täysin ilmaista polttoainetta tuottamaan sähköä meidän tarpeisiin.

Käyttäjän ZeiEizh kuva
Juha-Matti Hakala Vastaus kommenttiin #11

Roskaa.
Valtion varoista tuulivoimaa tuetaan tänäkin vuonna 140 miljoonalla.
OL3n rakennusaikana sitä on saatu nyt rakennettua 2twh/a, kun OL3 tulee tekemään 12twh/a.
Fossiilisia ei Suomessa tueta, vaan niiden verokohtelu vaihtelee. Esim. Dieselin eri verokanta on tuossa 700 miljoonassa laskettu tueksi, vaikka mikään tosiallinen tuki se ei ole.
Tuuli ei ole ilmaista eikä päästötöntä, mikään energia ei ole.
Tuulivoimasta sinäkin maksat 53€/MWh + pörssihinnan tänäkin hetkenä. Eli paljon enemmän kuin mistään muusta sähköstä.

Käyttäjän leskinen kuva
Seppo Leskinen Vastaus kommenttiin #14

Ja höpsi kuitenkin. Tuulisähkön ansiosta koko maailman sähköhinnat ovat tippuneet ja ovat melkoisen edullista tänään. Fortum tarjoaa edullista tuulisähköä...

Käyttäjän ZeiEizh kuva
Juha-Matti Hakala Vastaus kommenttiin #15

Jos takuuhinta on jo 53€ niin kyllä melkoisesti kusetat itseäsi.

Käyttäjän leskinen kuva
Seppo Leskinen Vastaus kommenttiin #16

No kerrohan minkä verran valtion budjetista takuuhintaa maksetaan ja jos kerran tiedät, kuten näyttää, niin myöskin, että miksi sitä maksetaan.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #18

Ei syöttötariffi valtion budjettia rasita, se vaan köyhdyttää kansaa. Vaikka onhan meillä vielä varaa, mutta ei rahaa riitä tuuleen heitettäväksi.
http://ketoharju.info/saatavakello/

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #15

Petoksista kaikkein typerin on itsepetos!

Käyttäjän leskinen kuva
Seppo Leskinen Vastaus kommenttiin #17

No paljonko Hannulle sähkö maksaa ja mitä se saisi mielestäsi maksaa?

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #19

Tuulivoima nosti sähköveroa heti puolella ja siitä se on noussut sitä mukaa kun lisää on saatu rakentumaan, vastustuksesta huolimatta. Järjetöntä touhua tämä on ollut kun sosiaalipuolella toimivalla käytännöllä, otetaan hyväosaisilta ja annetaan huonompiosaisille, on ajettu energiamarkkinat katastrofaaliseen tilanteeseen muuallakin, niin miksei sitten Suomessa, - viiveellä? Kannattavasta ydinvoimasta on tehty valtion tukipoliitiikalla kannattamatonta. Otetaan hyvin toimeentulevalta ja päästöttömältä ydin- ja vesivoimalta, annetaan kannattamattomalle tuulivoimalle. Tätä voi jo verrata taloustyperyyden huippuihin?

Pitkän päälle on kannattavampaa ja järkevämpää pitää huolta ihmisistä, eikä elinkyvyttömistä yrityksistä.

Seppo Leskisellä on varmaan tähän hyvä selitys, miksi pitää tukea maksaa yrityksille joiden tuote ei pärjää markkinaehtoisilla markkinoilla. Pitääkö Suomessakin sähkön hinta nousta Saksan tasolle, ja jos sähkölaskuja ei joku pysty maksamaan niin sähkön voi katkaista siitä osoitteesta.

Käyttäjän leskinen kuva
Seppo Leskinen Vastaus kommenttiin #21

No kerroppas paljonko yritystuet ovat vuosittain ja mitkä yritykset niitä saavat. Sinulla näyttää olevan hyvin hallussa nuo tiedot, niin siksi kysyn. Kun annat tähän vastauksen, niin voidaan alkaa pohtia mitä yrityksiä pitänee sitten lopettaa...

Käyttäjän leskinen kuva
Seppo Leskinen Vastaus kommenttiin #23
Käyttäjän ZeiEizh kuva
Juha-Matti Hakala Vastaus kommenttiin #26

Whataboutismia, mutta kyllä. Tukia pois koska ne vääristää kilpailua ja aiheuttaa ns. "Vastatukia"

Käyttäjän leskinen kuva
Seppo Leskinen Vastaus kommenttiin #28

Mitkä me noista tukien saajista lopetettaisiin ja mitkä saisivat jatkaa? Kerrotko oman kantasi?

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #22

Energiaviraston Satu järjestelmä kertoo asian niin kuin se on:
https://tuotantotuki.emvi.fi/Installations

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Energiaviraston SATU järjestelmästä ne näet:
https://tuotantotuki.emvi.fi/Installations

Samalla voit perehtyä S-ryhmän halpuutus kampanjaan. Tuuliwatti Oy (2500 euron pääomalla perustettu) tuottaa tuulisähkön, ja S-voima myy sen verkkoon takuuhintaan 83,50e/MWh ja S-ryhmä ostaa sitä verkosta takaisin (myös silloin kun ei tuule) markkinahintaan 30-40e/MWh.
S-ryhmä on rakentanu sen kuuluisan "taikaseinän" josta saa aina rahaa.
Se on sitä halpuuttamista. Reilun kaupan S-market..

Käyttäjän leskinen kuva
Seppo Leskinen

Vaaditaanko alla olevat tukien saaja yritykset lopetettaviksi, vai mitä Hannu?
http://yle.fi/uutiset/3-7644508

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Tuo lista oli vanhaa tietoa, nyt on jo 2017. Laivoihin vaadittiin rikkipesurit joka oli mahdottoman kallis ja hankala toteuttaa, siihen valtio panosti. Nyt rikki menee sitten mereen. Osaatko arvioida mitä ne sadattuhannet tonnit rikkiä vaikuttavat merivedessä. Osa laivoista siirtyi jonkun muun lipun alle ja jatkaa operointia Itämerellä niin kuin ennenkin. Tappiot tuli Suomelle.

Tuulituet ovat valtiolta kaikista vahingollisempia tukia, maailman suurimmat tuuliturbiinit ovat maaseudulla terveys- ja ympäristöhaittoja, ei mikään ihmisiä kunnioittava valtio voi tukea terveyshaittoja aiheuttavaa toimintaa näin massiivisesti.

Käyttäjän leskinen kuva
Seppo Leskinen Vastaus kommenttiin #30

Itse sanoit, että tukien varassa olevat yritykset tulee lopettaa. Sano nyt suoraan kiertelemättä mitkä yritykset mielestäsi tulee lopettaa. Vai etkö osaa muuta kuin tuulituista puhua? Vaihtaisit sinäkin jo levyä. Olet pyörittänyt tuulivoimalevyä jo vuosikaudet...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #31

Kaikissa muissa firmoissa työllistetään suomalaisia työntekijöitä ja muut suomalaiset firmat maksavat veronsa Suomeen. Näiden firmojen alasajaminen ei ole Suomen etu, sen sijaan tuulivoiman ympärille 2500 euron pääomalla perustetut firmat on perustettu vain ja ainoastaan syöttötariffin varassa voittoa tuottaviksi.

Maailman suurimmat tuuliturbiinit joita tänne ostetaan tukien varassa pyörimään tuottavat terveys- ja ympäristöhaittoja ihmisille ja eläimille, nämä firmat on syytä lopettaa poistamalla yhteiskuntaa vahingoittava julkinen tuki.

Ihmiset joiden toimesta näitä tuuliturbiineja pystytetään ovat ympäristörikollisia, samaan sarjaan kuuluu toimintaa puolustavat jotka puolustavat ja tukevat ympäristörikollisia. Olet nyt tukenut kirjoituksillasi monta vuotta tätä vahingollista toimintaa, Pohjanmaalla on suuret alueet tuhottu tuulivoimasaasteen alle. Ymmärrätkö kuinka suurta vahinkoa puolustelet kirjoituksillasi.

Käyttäjän leskinen kuva
Seppo Leskinen Vastaus kommenttiin #32

Aivan kerta kaikkiaan naurettavia kirjoitat...Uskotko edes itsekään?

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #33

Perustele kommenttisi, yritä edes!

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset