Hanna Sarkkinen

Naistenpäivä on poliittinen päivä

Naistenpäivää on vietetty maailmalla jo yli sata vuotta. Naistenpäivän tausta on naistyöväen poliittisissa taisteluissa: naisten pyrkimyksissä saavuttaa yhtäläiset työoikeudet ja yhteiskunnalliset oikeudet. Naistenpäivän tausta huomioiden, tänään on kiva saada ja antaa ruusuja, mutta ennen kaikkea naistenpäivänä on sopivaa puhua politiikkaa.

Naisasialiike on pitkän taipaleensa aikana tullut kauas ja saavuttanut paljon Suomessa ja Euroopassa. Yhtäläinen äänioikeus ja yhteiskunnalliset osallistumisoikeudet on saavutettu samoin kuin monet lakimuutokset liittyen naisten syrjimättömyyteen ja tasaveroiseen asemaan lain edessä. Valitettavasti kaikkialla ei vieläkään ole näin, vaan naisten pitää yhä monissa maailman maissa kamppailla itsemääräämisoikeuden ja yhtäläisten laillisten oikeuksien puolesta. Naisten asema on erityisen heikko sotien ja konfliktien jaloissa ja kaikissa maissa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja seksuaalista väkivaltaa ei vieläkään ole täysin kriminalisoitu. Suomen tulee kehitysyhteistyöllä ja ulkopolitiikan vaikuttamisella tukea myös muiden maiden naisten tasa-arvopyrkimyksiä.

Naisten kohtaamia tasa-arvo-ongelmia on kuitenkin myös vielä meillä Suomessa. Naisten euro ei vieläkään ole euro, johtuen alojen sukupuolittuneisuudesta, perhevapaiden epätasaisesta jakautumisesta, urakehityksen eroista ja henkilökohtaisista palkanlisistä. Naiset kantavat edelleen suuremman vastuun vanhemmuudesta. Naisten edustus yhteiskunnan johtoportailla ei ole vielä läheskään tasoittunut. Yksi suurin ihmisoikeusongelma Suomessa on lähisuhdeväkivalta, joka koskettaa erityisesti naisia. Suomessa tarvitaan määrätietoista työtä naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi, apua uhreille ja tekijöille ja riittävästi turvakotipaikkoja sekä väkivallan ennaltaehkäisyä. Työtä ja asennemuutosta tarvitaan siis myös yhä Suomessa. Myös miehet kohtaavat Suomessa tasa-arvo-ongelmia, esimerkiksi asevelvollisuus ja miesten asema huoltajuuskiistoissa kaipaavat parannusta.

Politiikassa on tärkeä tiedostaa, että päätöksillä ja yhteiskunnan rakenteilla on erilaisia vaikutuksia eri sukupuoliin. Nämä vaikutukset pitää tehdä näkyväksi, jotta ne voidaan ottaa huomioon. Siksi sukupuolivaikutusten arviointi päätöksenteon yhteydessä on tärkeää. Samalla, kun päätösten sukupuolivaikutukset pitää tiedostaa, olisi tärkeää myös lieventää sukupuolijaottelua. Esimerkiksi lasten perusteetonta erikohtelua tai jaottelua sukupuolen perusteella pitää välttää.

 

Eduskunnan naisverkoston puheenjohtajuus

Voin ilokseni kertoa, että minut valitaan tänään eduskunnan naisverkoston puheenjohtajaksi. Se on suuri kunnia ja arvovaltainen asema. Eduskunnan naisverkosto on naiskansanedustajien verkosto, joka voi järjestää seminaareja ja tehdä vaikuttamistyötä. Tulevana vuonna verkoston puheenjohtajana haluan erityisesti nostaa esille seuraavia teemoja:

  1. Sote-uudistuksen sukupuolivaikutukset. Suurin osa sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöistä on naisia, ja sote-uudistus vaikuttaa yli 200 000  sote-sektorin työntekijän työsuhteisiin ja työoloihin. Myös esimerkiksi gynekologi-palveluiden kohtalo sote-uudistuksessa on tärkeä kysymys naisille. Sote-uudistukseen liittyy myös miesnäkökulma, sillä miehet alikäyttävät palveluita ja elävät lyhempää kuin naiset. Miten uudistus saadaan kaventamaan terveyseroja?
  2. Sukupuolisidonnaiset erityiskustannukset. Naisille aiheutuu seksuaali- ja lisääntymisterveydestä kohtuullisen paljon kustannuksia: ehkäisyn, kuukautissuojien ja gynekologian kustannukset tulevat pääosin naisten ja tyttöjen maksettavaksi. Politiikan tasolla pitäisi näitä kustannuksia tasata, esimerkiksi alentamalla kuukautissuojien verotusta ja tarjoamalla nuorille maksutonta ehkäisyä
  3. Liikuntapolitiikan tasa-arvo. Valtio ja kunnat avustavat seuroja, tukevat liikuntapaikkojen rakentamista ja rahoittavat huippu-urheilua. Tämä tuki ei usein kohdistu tasa-arvoisella tavalla, vaan suurin osa kohdistuu poikien ja miesten liikuntaan. Tasa-arvonäkökulma tulisi ottaa huomioon myös urheilun ja liikunnan rahoittamisessa.
  4. Perhevapaauudistus. Naiset käyttävät 97 prosenttia isäkiintiöiden ulkopuolisista vanhempainvapaista, miehet vain kolme prosenttia. Tämä aiheuttaa sen, että naisille tulee pitkiä poissaoloja työmarkkinoilta, mikä heikentää naisten palkka- ja urakehitystä. Toisaalta tilanne johtaa siihen, että miesten isyys ei vahvistu toivotulla tavalla eikä side lapsiin muodostu aina riittävän vahvaksi. Tarvitaan perhevapaauudistus, jossa lisätään isille korvamerkittyjä. vanhempainvapaakuukausia.
  5. Eduskunnan käytännöt. Valtaosa eduskunnan kuulemista asiantuntijoista on miehiä ja myös eduskunnan työskentely on melko sukupuolittunutta. Esimerkiksi talousvaliokunnassa on 14 miestä ja 3 naista, sosiaali- ja terveysvaliokunnassa taas on 14 naista ja 3 miestä. Tilannetta ei voi pitää ihanteellisena, joten olisi keskusteltava siitä, miten eduskunnan käytänteitä voitaisiin kehittää.

 

Työtä tarvitaan

Kaikkia ongelmia ei voi ratkaista yksin politiikalla. Usein tasa-arvo-ongelmat ja syrjintä kumpuavat asenteista ja kulttuurista. Esimerkiksi ulkonäköön ja äitiyteen kohdistuvat paineet ja odotukset ovat monia naisia ahdistava asia. Joskus ristiriitaisten odotusten paineissa tuntuu, että teki nainen niin tai näin, niin aina hän tekee väärin. Asenneongelmien ja paineiden voittamiseksi ja lieventämiseksi meidän kaikkien pitää tehdä työtä omassa elämässämme ja myös esimerkillämme.

On tärkeä tiedostaa, että työ sukupuolten tasa-arvon puolesta ei ole ikinä valmis eikä tasa-arvo ole ikinä täysin saavutettu, joten jatkuvaa työtä ja tiedostusta tarvitaan. Asiat voivat myös mennä huonompaan suuntaan, esimerkiksi Itä-Euroopassa ja osissa Lähi-itää on otettu takapakkia naisten oikeuksissa ja USA on Trumpin johdolla heikentämässä miljoonien kehitysmaiden naisten asemaa ja terveyttä. On muistettava, että tasa-arvo ei ole nollasummapeliä, vaan lopulta koko maapallo ja ihmiskunta hyötyy siitä.

Työtä tehdään pienin askelin. Lakialoitteeni kuukautissuojien veronalennuksesta  on sopivasti eduskunnan lähetekeskustelussa juuri tänään! Esitän lakialoitteessani, että kuukautis- ja pidätyssuojien verotusta laskettaisiin nykyisestä 24 prosentista farmakologisten tuotteiden alempaan 10 prosentin verokantaan. Tämä olisi perusteltua, sillä kyse on välttämättömistä terveys- ja hygieniatarvikkeista ja veronalennus alentaisi osaltaan naisiin sukupuolen perusteella kohdistuvia erityiskuluja. Toivottavasti aloite etenee naistenpäivän hengessä myötätuulessa!

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän JuhaniVehmaskangas kuva
Juhani Vehmaskangas

"Työtä tehdään pienin askelin. Lakialoitteeni kuukautissuojien veronalennuksesta on sopivasti eduskunnan lähetekeskustelussa juuri tänään! Esitän lakialoitteessani, että kuukautis- ja pidätyssuojien verotusta laskettaisiin nykyisestä 24 prosentista farmakologisten tuotteiden alempaan 10 prosentin verokantaan. Tämä olisi perusteltua, sillä kyse on välttämättömistä terveys- ja hygieniatarvikkeista ja veronalennus alentaisi osaltaan naisiin sukupuolen perusteella kohdistuvia erityiskuluja. Toivottavasti aloite etenee naistenpäivän hengessä myötätuulessa!"

Samanlainen alennus parranajovälineiden verotukseen - kiitos!

Käyttäjän MikkoKulmala kuva
Mikko Kulmala

Pakko käydä pari kohtaa läpi, joihin toivoisin lisäselvitystä...

"Naisten asema on erityisen heikko sotien ja konfliktien jaloissa"
- Onneksi sodan jaloissa taistelevat miehet saavat selvästi parempaa kohtelua ja ovat huomattavasti vähemmän vaaralle alttiina. Sodan jaloissa jokainen meistä on yhtä paskassa tilanteessa.

"Naisten euro ei vieläkään ole euro, johtuen alojen sukupuolittuneisuudesta, perhevapaiden epätasaisesta jakautumisesta, urakehityksen eroista ja henkilökohtaisista palkanlisistä."
- Olisi kiva nähdä ihan faktoja. MISSÄ TYÖPAIKASSA MIES SAA PALKKAANSA MIESLISÄN? Se on rakkaat vasemmistoliiton edustajat laitonta maksaa työntekijöille eri palkkaa sukupuolen perusteella, ainakin työsopimus-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien mukaan.

"Naiset kantavat edelleen suuremman vastuun vanhemmuudesta."
- Faktoja kiitos. Omakohtaisesti kolmilapsisen uusioperheen isänä teen kotitöistä ja kasvatuksesta oman osani. Omaa osaani on vaikea määritellä, koska en ole vielä ikinä nähnyt vanhemmuusmatriisia, josta voisi yksiselitteisesti selvittää, mitä tekemällä saavuttaa "suuremman osan". Mutta jos lapsia pitää auttaa läksyissä, kuljettaa kavereille tai harrastuksiin, tehdä ruokaa, lämmittää taloa, huolehtia muista kotitöistä tai kannustaa elämässä eteenpäin, niin teen niin paljon kuin minussa voimaa on.
Ja jos ihminen on ajautunut epätasa-arvoiseen parisuhteeseen, joka tukahduttaa oman itsensä, niin se on ihmisen oma vika, ei yhteiskunnan.

"Naisten edustus yhteiskunnan johtoportailla ei ole vielä läheskään tasoittunut."
- Valtion viroissa (jollaisessa itsekin satun olemaan), tehtävään valitaan pätevin henkilö. Ainoa paska kohta on se, että pätevyyteen vaikuttaa liian usein minkä puolueen jäsenkirjan omistaa. Sukupuolen perusteella valtion virkoja ei jaeta, sen verran minäkin tästä valtakunnasta tiedän.

"Yksi suurin ihmisoikeusongelma Suomessa on lähisuhdeväkivalta, joka koskettaa erityisesti naisia."
- Faktoja pöytään. Väestöliiton tutkimuksen mukaan 16% miehistä on joutunut puolison väkivallan tai uhkailun kohteeksi. Useissa tutkimuksissa on myös mainittu, että sukupuoliroolien takia mies myös usein jättää ilmoittamatta kokemansa väkivallan. Lähisuhdeväkivalta on länsimaissa kääntymässä enemmän siihen suuntaan, että uhrina on mies.
THL:n mukaan perheväkivallan kohteeksi joutuneita on miehistä 16% ja naisista 17%. Naisten kokeman väkivalta on tosin usein vakavampaa, mutta tämäkin tilasto on paljon tasoittunut.

"Myös miehet kohtaavat Suomessa tasa-arvo-ongelmia, esimerkiksi asevelvollisuus ja miesten asema huoltajuuskiistoissa kaipaavat parannusta."
- Varsinkin huoltajuuskiistat ovat jotain todella karmaisevaa. Asevelvollisuuteen puuttumisessa en näe nykyisellään järkeä, koska tämän kokoinen sodanajan joukko saadaan koottua miehistä edelleen suhteellisen kivuttomasti.

"Naisille aiheutuu seksuaali- ja lisääntymisterveydestä kohtuullisen paljon kustannuksia: ehkäisyn, kuukautissuojien ja gynekologian kustannukset tulevat pääosin naisten ja tyttöjen maksettavaksi. Politiikan tasolla pitäisi näitä kustannuksia tasata, esimerkiksi alentamalla kuukautissuojien verotusta ja tarjoamalla nuorille maksutonta ehkäisyä."
- Jos elää parisuhteessa, jossa tuollaisia kuluja ei pystytä jakamaan, kannattaa tehdä joitain tiettyjä johtopäätöksiä suhteen laadusta. Ei ole yhteiskunnan tehtävä puuttua kahden ihmisen väliseen taloudenpitoon.

"Tämä tuki ei usein kohdistu tasa-arvoisella tavalla, vaan suurin osa kohdistuu poikien ja miesten liikuntaan. Tasa-arvonäkökulma tulisi ottaa huomioon myös urheilun ja liikunnan rahoittamisessa."
- Luettele kaikki lajit, joita naiset/tytöt eivät saa harrastaa. Ja jos työpaikalla jaetaan vaikka liikuntasetelejä, niin kyllä niitä miehet ja naiset saavat yhtä paljon.

" Naiset käyttävät 97 prosenttia isäkiintiöiden ulkopuolisista vanhempainvapaista, miehet vain kolme prosenttia. Tämä aiheuttaa sen, että naisille tulee pitkiä poissaoloja työmarkkinoilta, mikä heikentää naisten palkka- ja urakehitystä. Toisaalta tilanne johtaa siihen, että miesten isyys ei vahvistu toivotulla tavalla eikä side lapsiin muodostu aina riittävän vahvaksi. Tarvitaan perhevapaauudistus, jossa lisätään isille korvamerkittyjä. vanhempainvapaakuukausia."
- Perhe päättää ihan itse miten vapaat käytetään. Meillä tilanne oli pakko, kun minulla oli vakituinen virka ja puoliso pätkätyössä. Kun laskee rahatilanteen, ei jäänyt paljon epäselvää kuka vapaat pitää. Jos rahallisesti olisi ollut mahdollista, en olisi mitään niin paljon halunnut kuin jäädä kotiin lapsen kanssa. Toisaalta. Ei se määrä vaan se laatu lapsenkin kanssa ollessa. Minulla on pitkistä työpoissaoloista huolimatta todella vahva suhde perheen kaikkiin lapsiin, koska kotona ollessani olen aidosti lasten elämässä läsnä.
Ja jos perheessä nainen alistetaan jäämään kotiin, ei ole valtion asia pilata hyvien parisuhteiden taloutta sillä varjolla, että alistunut ihminen saadaan keinotekoisesti muka tasa-arvoiseksi.

"Valtaosa eduskunnan kuulemista asiantuntijoista on miehiä ja myös eduskunnan työskentely on melko sukupuolittunutta. Esimerkiksi talousvaliokunnassa on 14 miestä ja 3 naista, sosiaali- ja terveysvaliokunnassa taas on 14 naista ja 3 miestä."
- Eikö se nyt ole ihan sama onko, karkeaa ilmausta käyttääkseni, munat sarjassa vai rinnan, kunhan on tehtävään pätevin? Miehen ajatusmaailma usein on suoraviivaisen ratkaisukeskeinen, joten ehkä talousasiantuntijat siksi usein ovat miehiä? Ja empatiaan kykenevät ja kokonaisuuksia paremmin hahmottavat naiset usein ovat esimerkiksi sote-alalla?
Pitäisikö sukupuolen perusteella siis sinun mielestäsi valita vähemmän pätevä henkilö tehtävään?

"On tärkeä tiedostaa, että työ sukupuolten tasa-arvon puolesta ei ole ikinä valmis eikä tasa-arvo ole ikinä täysin saavutettu"
- Ei tietysti ole. Miehillä ja naisilla on alkeellisista ajoista johtuen rakenteellisia eroja vaikkapa fysiikassa ja ajatusmaailmassa. Neliö ja ympyrä ovat molemmat valtavan hienoja muotoja, mutta samasta reiästä ne eivät siinä lasten palikkapelissä tule ikinä sopimaan.

"Itä-Euroopassa ja osissa Lähi-itää on otettu takapakkia naisten oikeuksissa"
- Laita vierekkäin kartat, joissa on islamin levinneisyys ja tasa-arvo. Yhteneväisyydet voivat joillekin tulla yllätyksenä..

"Toivottavasti aloite etenee naistenpäivän hengessä myötätuulessa!"
- Toivottavasti aloite etenee siksi, että se on hyvä. Jos se etenee jonkin merkkipäivän takia, yhteiskunnassa ja sen hallinnossa on ihan järkyttäviä epäkohtia. Vaikka voisihan sitä vaikka kohta pääsiäisen hengessä saada myötätuulta ristiinnaulitsemisen palauttamiselle Suomen rikosseuraamuksiin...

Kaikesta huolimatta, hyvää naistenpäivää.

Käyttäjän PetriIkonen kuva
Petri Ikonen

Kumpaa Puolustusvoimien pitää olla? Mahdollisimman tehokas tappokoneisto vai mahdollisimman tasa-arvoinen?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset